Vi vill ligga i framkanten i vätgasomställningen

 

Vätgas är en nyckelfaktor i framtidens energiförsörjning, bland annat tack vare att det enda utsläppet från grönt framställd vätgas är rent vatten. Swedish Solar HydroGenesis är ett kunskaps- och teknikföretag som genom innovationer och nya applikationer tar fram lösningar för hållbar energiförsörjning med vätgas som bas.

Vätgas har fördelen att den kan produceras lokalt från grön, förnybar elektrisk energi. Råvaran – vanligt vatten – finns överallt. Vätgasen kan hanteras och transporteras på samma sätt som fossila bränslen – vi behöver inte helt nya teknologiskt komplexa strukturer. SHG använder tekniken i ett nytt sammanhang genom att utveckla nya innovativa tillämpningar av befintlig teknik.

Våra främsta tjänster

  • Konceptutveckling av drivlinor, produktionsanläggningar och kombinationslösningar.
  • Förstudier och projektplaner för intressegrupper och för oberoende energiförsörjning av mindre samhällen, verksamheter och företag.
  • Nya tekniska lösningar, där vätgasens egenskaper används för optimering.

Vi arbetar nu med två fokusområden:

  • Fasta tillämpningar som el och värme/kyla för byggnader, reservkraft och framtidens odlingar.
  • Mobila tillämpningar, främst fartyg och båtar.

En av våra tillgångar är vårt internationella nätverk, som omfattar teknikleverantörer, tjänsteutvecklare, systemkonsulter och finansiella aktörer.

KONTAKTA OSS FÖR ATT DISKUTERA
DINA IDEÉ
R OCH FÖRSLAG.

Torkel Öste
CHAIRMAN
torkel.oste@solarhydrogenesis.com
+46 (0)70 515 88 01

Tage Erikson
MARKET & PROJECTS
tage.erikson@solarhydrogenesis.com
+46 (0)70 245 36 56