PROJEKT

Swedish Solar HydroGenesis AB (SHG) utvecklar, leder, koordinerar och administrerar alla typer av projekt där vätgas används som en sekundär energikälla inom fastigheter och i mobila tillämpningar som arbets- och passagerarbåtar eller arbetsmaskiner. Vi utvecklar också lösningar för återvinning av värme och syrgas i processen. SHG åtar sig även projekt utanför Sverige tillsammans med lokala samarbetspartners.

I projektet kan ingå:
● Analys inför val av produktionsmetoder för vätgas (sol, vind-/våg-/vattenkraft)
● Beräkningar av kapacitet för produktion eller konsumtion
● Projektering och inköp/leasing av ingående komponenter som solceller, elektrolysör, vätgastankar/kassetter, kompressorer, styrsystem, bränsleceller, DC-nät
● Arbetsledning tillsammans med uppdragsgivaren vid installation
● Rådgivning angående finansiering
● Service och underhåll
● Utbildning
● Fjärrövervakning

Pågående projekt:

SHG är ett nystartat företag och levererar konsulttjänster till industrin, fastighetsägare och marina transportörer.Kommande projekt:

SHG för samtal med flera intressenter för uppstart av effektiv grön energianvändning.