Om företaget

Swedish Solar HydroGenesis AB är grundat i Nynäshamn 2018. Vår ambition och målsättning är att bidra till en värld, där energiförsörjningen är okomplicerad, diversifierad och grön. Vi arbetar med bas i Sverige, men har också kontakter internationellt med till exempel Polen och Finland.

LEDNINGSGRUPPEN / ÄGARE / …

Torkel Öste
CHAIRMAN

Civ. Ing Lantmäteri
Har arbetat som konsult och företagsledare inom samhällsbyggnad. Vill medverka i utvecklande av samhällsbyggnadsprojekt där grön energi spelar en roll.

Tage Erikson
MARKET & PROJECTS

Fil.mag. Oorganisk kemi, matematik, miljöteknik.
Min vision är att göra vätgasen och dess derivat allmänt tillgänglig på lokal, nationell och internationell nivå och att skapa stabila och driftsäkra lösningar för transport av gods och människor.

Cyril Renevey
Doktorand i teoretisk fysik med gedigen kunskap i vetenskap och ekonomi.

Elektrisk teknologi för transport är väsentlig för en lyckad övergång till en renare framtid. Medan batteridrivna fordon erbjuder en utmärkt lösning för korta sträckor så har vätgas en mycket hög potential att fungera för längre transporter i fartyg, lastbilar och flygplan.

Stefan Björnhård
TITEL

Utbildning
sandu.dolupta volorum sitius alici bernate molupta doluptur

Sören Colbing
MASKININGENJÖR & BÅTKONSTRUKTÖR, PROFESSIONELL SKÄRGÅRDSFOTOGRAF

Medverka till möjliggörandet av ett optimalt kretslopp i marin miljö när det gäller drift och framdrivning av båtar och fartyg.

Jan Lindström
TITEL

Utbildning
sandu.dolupta volorum sitius alici bernate molupta doluptur

Se gärna vår sida (8) i 2020 års kalender från 2030-sekretariatet över hållbara svenska initiativ