Goda leverantörskontakter

Vätgasvärlden är fortfarande ung, men mycket entusiastisk. Varje dag nås vi av nyheter om ny teknik, bättre verkningsgrad, nya applikationer och nya investeringar.

Swedish Solar HydroGenesis AB har som en pionjär i branschen lyckats knyta goda kontakter till flera utmärkta leverantörer. Vi är dock inte bundna till någon tillverkare utan förbehåller oss rätten att alltid rekommendera de tekniskt bästa och ekonomiskt mest hållbara produkterna.

FÖR ATT VISA VAD VÄTGASSEKTORN HAR ATT ERBJUDA HAR VI VALT UT NÅGRA EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER

NYHET

AEOLOS WIND TURBINE
– Danmark

Aelos Wind Turbine är ett ursprungligen danskt företag som utvecklar och tillverkar små och medelstora vindturbiner. I dag finns man i hela världen med bas i Storbritannien. Tack vare att sortimentet omfattar både vertikalaxlade och horisontalaxlade vindsnurror kan man alltid hitta ett lämpligt vindkraftverk – antingen med låg ljudnivå i tätorter och skärgård eller med hög effekt i ostörda lägen. 

Vindkraften står idag för drygt 12 % av Sveriges energiförsörjning och är en nyckelfaktor vid produktionen av grön. Tillsammans med vår expertis på solpaneler kan vi bygga system som kombinerar det bästa av två världar – direkt grön energi när den behövs, lagring av grön energi i form av vätgas när priserna på förnybar energi är låga.

GREEN HYDROGEN
-Danmark

Green Hydrogen Systems A/S levererar kompakta elektrolysörer och system för vätgastillverkning enligt plug-and-play-principen. Teknologin som används är långlivad och ger bra prestanda också vid dellast. Kapacitet 1-8 kg/timme, lämpar sig för större anläggningar, kan skalas upp.

CALVERA
-Spanien

El Grupo Calvera är ett ledande företag för utrustning för transport och hantering av gaser. Calvera erbjuder ett av Europas bästa sortiment containers för vätgastransport på landsväg och hjälper oss med marina applikationer för smidig bunkring. På Orkneyöarna har Calvera byggt upp ett fungerade logistiksystem för vätgasförsörjning till fem byar.

ENAPTER
Tyskland/Italien

Enapter S.r.l. är ett börsnoterat företag som är ledande inom utveckling och tillverkning av små elektrolysörer med AEM-teknik (Anjonsutbytesmembran) som är en kombination av alkalisk elektrolys och PEM (protonutbytesmembran). Enapters enheter lämpar sig för allt från villor och lantgårdar till industrier och som hjärtat i reservkraftanläggningar. Enheterna kan byggas samman för högre prestanda. Enapter har också utvecklat utmärkta och enkla styrsystem baserade på mobilappar eller PLC.

Vi söker samarbete 

med nya leverantörer 

och projektpartners

KONTAKT

Tage Erikson
MARKET & PROJECTS
tage.erikson@solarhydrogenesis.com